fbpx

Hoe gaan we online om met elkaar?

HUISREGELS


HOE GAAN WE ONLINE MET ELKAAR OM?

Om het online ook tot een gezellige en veilige plek te houden hebben we een aantal richtlijnen:

Bij gebruik van onze discord server ga je automatisch akkoord* met al onze richtlijnen:

Huisrichtlijnen

- Ik accepteer en respecteer iedereen en discrimineer niemand.
- Ik doe geen aannames over iemands seksuele oriëntatie of genderidentiteit.
- Ik houd rekening met andermans gevoelens en probeer anderen niet te kwetsen.
- Ik ga vertrouwelijk om met informatie van anderen.
- Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
- Ik geef mijn eigen grenzen aan en wanneer iemand daar over heen gaat.
- Ik volg de aanwijzingen van de vrijwilligers op.
- Ik plaats geen berichten (foto’s, video’s, gespreksstof, etc.) met expliciete seksuele content.(met uitzondering van de NSFW kanalen).
- Ik zet niet aan tot het overtreden van de Nederlandse wet.
- Ik  adverteer niet voor commerciële zaken die geen betrekking hebben tot COC-activiteiten.
- Ik heb tenminste mijn voornaam in mijn schermnaam staan, maar geen beledigende of ongewenste leuzen.

huisregels chat

NSFW (Not suited for work) kanaal

In de NSFW (not safe for work) kanalen geldt de uitzondering dat daar wel expliciete content gedeeld mag worden onder de volgende voorwaarde

Wat mag er wel:

- In de NSFW_chat mag er gesproken worden over sex en seksualiteit.
- In de NSFW_chat mogen er afbeeldingen (tekeningen, plaatjes, fotos artwork .GIFS of schematiek) gedeeld worden. Echter er zijn een paar harde limits:

Wat mag er niet:

- Onderlinge (intieme) contacten mogen hier niet besproken worden (hier is privé chat voor)
- Geen screenshots van chats van bijv grindr, tinder hornet of een andere dergelijke app.
- Respecteer elkaars privacy, plaats dus geen persoonlijke informatie van anderen hier.
- Expliciete afbeeldingen foto’s etc. van jezelf of andere zijn ten strengste verboden. Respecteer en bescherm elkaars privacy!
- Dit is geen porno kanaal en ‘Hardcore’ materiaal (afbeeldingen van geslachtsdelen of gemeenschap) is niet toegestaan.
- Deel nooit materiaal dat in strijd is met de Nederlandse wetgeving!

Inactiviteit en verwijdering.


Om te voorkomen dat de server niet vol raakt met inactieve gebruikers, worden mensen die na 30 dagen niet actief zijn, zonder rol verwijderd.
Om te voorkomen dat je verwijderd worden zorg dus dat je minimaal eens per maand reageert, of dat je een rol hebt.
Een rol krijg je door bij een AutiRoze meeting te zijn geweest en dit bij een van de beheerders aan te geven. Mocht je toch verwijderd worden, schrik niet je kunt zonder problemen weer terug komen


* Indien de richtlijnen te kort komen zullen de vrijwilligers een gepast oordeel geven. Indien je niet akkoord gaat met de richtlijnen verzoeken we je niet deel te nemen aan of de Discord server en deze te verlaten. Bij overtreding van de richtlijnen kunnen er maatregelen worden getroffen. Dit kan oplopen van een waarschuwing, tijdelijk verwijdering van de groep of tot permanente verwijdering uit Discord server. Indien je het niet eens bent met een dergelijke maatregel kun je je bezwaar mailen naar contact@autiroze.nl