Ga naar de inhoud

AutiRoze voor mensen met verstandelijke beperking (lvb)

Er zijn veel LHBTI+ met autisme die ook een (licht) verstandelijke beperking (lvb) hebben. Regelmatig krijgen we vragen over of zij ook naar AutiRoze bijeenkomsten kunnen komen.

Binnen het COC is Zonder Stempel de groep voor LHBTI met een lvb. AutiRoze staat open voor LHBT+ autisme en een lvb.

Logo Zonder stempel

Ondanks onze inspanningen merken we echter dat veel mensen met een lvb moeilijk aansluiting vinden bij AutiRoze. Dat vinden we jammer. Daarom leggen we hier kort uit waarin AutiRoze verschilt van Zonder Stempel en waar je rekening mee kunt houden als je naar AutiRoze wilt gaan.

Waarin verschilt AutiRoze van Zonder Stempel?

- We hebben een andere doelgroep.
- Bij AutiRoze komen meer bezoekers.
- AutiRoze wordt bijna volledig georganiseerd wordt door vrijwilligers die zelf tot de doelgroep behoren.

Er zijn geen 'begeleiders' bij AutiRoze. Het is daarom belangrijk dat je zelfstandig mee kunt doen in de groep.

Wat als je met een (licht) verstandelijke beperking naar AutiRoze wilt komen?

Het is goed om dan in gedachten te houden dat de bezoekers en sfeer van deze groepen erg van elkaar verschillen.

We raden je aan om eventueel in overleg met je begeleider of iemand van Zonder Stempel alvast contact te leggen met AutiRoze om te praten over wat jouw wensen en verwachtingen zijn en in hoeverre dit binnen AutiRoze past.

Vanuit AutiRoze vinden we het belangrijk dat je er bewust voor kiest om naar AutiRoze te gaan, omdat je een persoonlijke link met autisme hebt. Hiermee bedoelen we dat je zelf een diagnose autisme hebt of denkt dat je misschien autisme hebt.