Ga naar de inhoud

Ons verhaal


Waarom AutiRoze?

AutiRoze is er om LHBTI+ met autisme hun plek te laten vinden in de regenboog gemeenschap, de autisme gemeenschap en de samenleving als geheel.

AutiRoze is van, voor en door LHBTI+ met autisme. We bestaan, omdat er onder onze doelgroep behoefte is aan samenkomen en (h)erkenning.

Bodytalk in blauw licht
Autisme is ook diversiteit

Waar staat AutiRoze voor?

We hebben een positieve en open houding en nemen als LHBTI+ met autisme zelf de regie in onze emancipatie. Ons uitgangspunt is dat autisten (net als bv. homo's) op hun eigen manier bijdragen aan de samenleving en deze meer kleur geven. Vandaar ons motto: “Autisme is ook diversiteit”!

We vinden het belangrijk dat bezoekers en vrijwilligers het leuk vinden bij AutiRoze.

AutiRoze is zichtbaar onderdeel van het COC en de regenbooggemeenschap. We werken samen met veel organisaties en doen vaak mee aan allerlei regenboog evenementen.

We vinden dat de hele regenboog- en autismegemeenschap toegankelijker moet zijn voor onze doelgroep. AutiRoze wil hier een springplank voor zijn.

Wat doet AutiRoze?

Ontmoeting, zichtbaarheid en belangenbehartiging is waar we ons mee bezig houden. Dat doen we bijvoorbeeld zo:

Ontmoeting

We organiseren iedere maand in meer dan 10 steden ontmoetingsbijeenkomsten van, voor en door LHBTI+ met autisme. Soms is dit een gewone netwerkborrel, soms is er een thema of activiteit en soms gaan we samen op stap. Een volledige lijst van activiteiten vind je in onze agenda.

Zichtbaarheid

We zoeken regelmatig de media op en zijn zichtbaar aanwezig bij veel evenementen. Voorbeelden daarvan vind je hier. Die positieve zichtbaarheid is belangrijk. We laten daarmee zien dat je als LHBTI+’er met autisme niet alleen bent, dat wij er ook zijn en erbij horen.

Belangenbehartiging

Met ‘belangenbehartiging’ bedoelen we: al onze acties die er op gericht zijn om LHBTI+ met autisme hun plek te laten vinden in de regenboog gemeenschap, de autisme gemeenschap en de samenleving als geheel. Hiermee bedoelen we ook mensen die AutiRoze nog nooit bezocht en zelfs mensen die nog nooit van AutiRoze gehoord hebben.

Workshops geven op congressen voor hulpverleners, meewerken aan onderzoeken over autisme en seksuele- en genderdiversiteit of informatie op onze website zijn voorbeelden hiervan.

Zelf een autiroze starten
Iris Westerhof Amsterdam pride 2017

Wie zijn we?

AutiRoze is onderdeel van het COC.

AutiRoze wordt volledig gedraaid door vrijwilligers, waarvan de meesten zelf tot de doelgroep behoren. Klik hier voor meer informatie over vrijwilliger worden.

We werken volgens de ‘Inside- out’- methode. Wij, LHBTI+ met autisme, bepalen wat AutiRoze doet en is, de rest van het COC faciliteert. Dus: “niks over ons, zonder ons!”.

We doen ons best om subdoelgroepen te integreren. Met name voor LHBTI+ met autisme en een verstandelijke beperking, vrouwen, transgenders en jongeren hebben we speciale aandacht.

Hoe is AutiRoze ontstaan?

Op 20 maart 2015 was in Utrecht de eerste bijeenkomst van ‘Autimeet Pink’. Er was veel belangstelling voor. We waren immers de eerste en enige groep ter wereld voor LHBTI+ met autisme. Daarom werden er voortaan maandelijks bijeenkomsten georganiseerd.

In oktober 2015 veranderden we onze naam naar ‘AutiRoze’. In januari 2017 begon in Arnhem de 2de AutiRoze-afdeling. Er volgden snel meer.

AutiRoze werd goed zichtbaar binnen de regenboog- en autismegemeenschap. We kregen veel media-aandacht en werden steeds vaker betrokken bij congressen en onderzoek naar seksualiteit en autisme.

AutiRoze is in korte tijd flink gegroeid en heeft LHBTI+ met autisme een stem en gezicht gegeven. We hebben een behoorlijk aantal enthousiaste bezoekers en vrijwilligers.

In de zorg, onderzoek, media en belangenbehartiging komt steeds meer positieve aandacht voor seksuele- en genderdiversiteit in combinatie met autisme.

Daar zijn we trots op!

AutiRoze Arnhem