Ga naar de inhoud

Jeroen DeWinter

    Jeroen Dewinter

    Jeroen Dewinter, neurotypische deelnemer van AutiRoze

    Jeroen Dewinter

    Ik heb AutiRoze leren kennen toen ik als onderzoeker naar autisme, seksualiteit en relaties uitgenodigd werd door AutiRoze Utrecht om aan te sluiten bij een nieuwjaarsreceptie. Ik vond het toen sterk hoe mensen open stonden om met elkaar contact aan te gaan, ervaringen te delen en elkaar te steunen. Ik vond het een voorrecht om als neurotypische onderzoeker aan te mogen sluiten, te mogen luisteren naar en leren van de ervaringen van de deelnemers. Ik vind het erg knap hoe AutiRoze mensen met elkaar en met de bredere LGBT+ community in contact brengt. De voorbije jaren mocht ik met deelnemers van AutiRoze nadenken en leren over de behoeften en noden van autistische LGBT+ jongeren en volwassenen.

    In de voorbije maanden hebben we op een bijeenkomst in Utrecht en Eindhoven nagedacht over welke thema’s aan bod zouden moeten komen in toekomstig onderzoek. Opnieuw viel me op hoe er op de bijeenkomsten ruimte is om je ervaringen te delen, en om gezellig samen te zijn. Mensen die aansluiten werden open en vlot onthaald en betrokken, en iedereen kon doen wat men wilde: iets drinken, bijpraten, aansluiten bij een activiteit, meedenken over een inhoudelijk thema. De mensen die ik ontmoette hadden hun elk eigen achtergrond: soms nog zoekend naar hun seksuele identiteit, met of zonder partner, vol vertrouwen of nog wat onzeker.  Ik ben erg blij dat er ondertussen in verschillende steden bijeenkomsten worden georganiseerd, zodat mensen kunnen aansluiten om hun ervaringen te delen.